Tag Archives: อเล็กซ์ ออกซ์เลด-เชมเบอร์ลิน

‘อ๊อกเหลด-เชมเบอร์เลน’ตรวจร่างกายรอซบหงส์

ลิเวอร์พูลตกลงค่าตัวของ อเล็ก อ๊อกเหลด-เชมเบอร์เลน ปีกค… Read More »