Tag Archives: สวีเดน

อดไปบอลโลกในรอบ59ปี!อิตาลีเจาะไม่เข้าตกรอบบอลโลก

อิตาลีตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในรอบ 59 ปี นับ… Read More »