វិធីចាក់បាល់អនឡាញ Maxbet

វិធីចាក់បាល់ Maxbet តាមវេបសាយ

ណែនាំពីវិធីលេងចាក់តាមវេបសាយជាមួយ maxbet វេបសាយភ្នាល់កីឡាអនឡាញ ដែលកំពុងល្បីយ៉ាងខ្លាំង វិធីចាក់បាល់ maxbet ងាយៗ ស្រដៀងនឹង sbobet ដែលយើងបានអធិប្បាយពីជំហាននិងវិធីលេង maxbet តាមវេបសាយយ៉ាងលម្អិត មានគ្រប់ជំហាន លោកអ្នកអាចសិក្សា វិធីចាក់បាល់ maxbet បានទិន្នន័យខាងក្រោមនេះ

  វិធីលេង maxbet តាមវេបសាយ (PC)

 • • វិធីចូល maxbet សម្រាប់ PC/LAPTOP

  maxbet 1 maxbet 2 maxbet 3

  maxbet 4 maxbet 5 maxbet 6

 • ទំព័រដើម MAXBET

  maxbet ចាក់បាល់អនឡាញ

  សម្រាប់ទំព័រ Login នឹងមានប្រឡោះអោយបញ្ចូល Username និង Password បន្ទាប់ពីបានបញ្ចូលរួចរាល់ធ្វើការចុច Login ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រភ្នាល់


  ទំព័រ SPORTBOOK

  sportbook ចាក់បាល់ maxbet

  សម្រាប់ទំព័រនេះរួបរួមហ្គេមភ្នាល់របស់វេបសាយ Maxbet ទាំងអស់ មានប្រាប់កម្មវិធីការប្រកួតទាំងមុនការប្រកួតនិងការប្រកួតបច្ចុប្បន្ន មេនូគោលៗនៅក្នុងទំព័រនេះមានដូចតទៅ

  • 1. ជាមេនូជ្រើសរើសភាសាអោយសាកសមជាមួយនឹងការអានមេនូអោយបានងាយស្រួល Supportការប្រើប្រាស់ច្រើនជាង 5 ភាសារួមទាំងភាសាថៃ
  • 2. បង្ហាញឈ្មោះរបស់សមាជិក
  • 3. Bet Credit ជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលប្រើក្នុងការដាក់ភ្នាល់
  • 4. All Sports ជាមេនូអោយជ្រើសរើសប្រភេទកីឡា
   • 4.1 Early គឺកម្មវិធីប្រកួតដែលអោយដាក់ភ្នាល់មុនថ្ងៃប្រកួត
   • 4.2 Today គឺកម្មវិធីប្រកួតដែលអោយដាក់ភ្នាល់នោក្នុងថ្ងៃបច្ចុប្បន្ន
   • 4.3 Live គឺកម្មវិធីដែលកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ការប្រកួត
  • 5. តារាងរួមទាំងអស់ទាក់ទងនឹង ពេលវេលា ថ្ងៃទី កម្មវិធី តម្លៃហាងឆេងនៃការប្រកួត
  • 6. អាចជ្រើសរើសមេនូការភ្នាល់ផ្សេងៗ បានតាមមេនូនេះ

  ទំព័រផ្លាស់ប្តូរ PASSWORD របស់ MAXBET

  ទំព័រផ្លាស់ប្តូរ PASSWORD របស់ MAXBET
  វិធីលេង Password Maxbet
  វិធីលេង Password Maxbet

  ទំព័រសម្រាប់សមាជិកដែលត្រូវការផ្លាស់ប្តូរ Password

  • 1. បញ្ចូល Password ដែលខាងក្រុមហ៊ុនផ្ញើរអោយ
  • 2. បញ្ចូល Password ថ្មីរបស់សមាជិក
  • 3. បញ្ចូល Password ថ្មីម្តងទៀត
  • 4. ចុច “យល់ព្រម” ដើម្បីចូលប្រព័ន្ធ

  ទំព័រកំណត់ MAXBET

  ទំព័រកំណត់ MAXBET

  ទំព័រកំណត់អាចកែសម្រួលបានតាមតម្រូវការរបស់សមាជិក បន្ទាប់ពីកំណត់រួចរាល់ហើយចុច “ហ្វឺនហ្វូ” ដើម្បីចូលប្រព័ន្ធ


  ទំព័រកម្មវិធីភា្នល់ MAXBET លេងបាល់អនឡាញ

  ទំព័រកម្មវិធីភា្នល់ MAXBET លេងបាល់អនឡាញ

  • 1. របៀបការលេង Maxbet
   • FT. HDP មានន័យថា តម្លៃគ្រាប់តអោយមុនការប្រកួតចាប់ផ្តើម (ពេញម៉ោង)
   • FT. O/U មានន័យថា តម្លៃខ្ពស់/ទាប លទ្ធផលពិន្ទុទាំងពីរក្រុមរួមគ្នា និងមិនលើសពីតម្លៃដែល Maxbet បានកំណត់ (ពេញម៉ោង)
   • FT. 1X2 មានន័យថា ភ្នាល់បែបមិនមានការត ភ្នាល់បាន 1 នៃ 3 នៅក្នុងការប្រកួតដែលអាចធ្វើទៅបាន (ពេញម៉ោង)
   • 1 មានន័យថា ភ្នាល់ថាក្រុមម្ចាស់ផ្ទះឈ្នះ
   • X មានន័យថា ភ្នាល់ថាស្មើគ្នា
   • 2 មានន័យថា ភ្នាល់ថាក្រុមភ្ញៀវឈ្នះ
   • 1H. HDP មានន័យថា តម្លៃគ្រាប់តអោយមុនការប្រកួតចាប់ផ្តើម (តង់ទីមួយ)
   • 1H. O/U មានន័យថា តម្លៃខ្ពស់/ទាប លទ្ធផលពិន្ទុទាំងពីរក្រុមរួមគ្នា និងមិនលើសពីតម្លៃដែល Maxbet បានកំណត់ (តង់ទីមួយ)
   • 1H. 1X2 មានន័យថា ភ្នាល់បែបមិនមានការត ភ្នាល់បាន 1 នៃ 3 នៅក្នុងការប្រកួតដែលអាចធ្វើទៅបាន (តង់ទីមួយ))
  • 2. តម្លៃហាងឆេង
  • 3. ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ ក្រុមភ្ញៀវ/ក្រុមតអោយនិងក្រុមរង
   • បន្ទាត់ 1 ជាក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ (Home)
   • បន្ទាត់ 2 ជាក្រុមភ្ញៀវ (Away)
   • ពណ៌អក្សរពណ៌ក្រហមគឺក្រុមដែលតអោយ
   • ពណ៌អក្សរពណ៌ខ្មៅគឺក្រុមដែលរង
  • 4. ប្រឡោះដាក់ចំនួនប្រាក់ភ្នាល់
  • 5. ចំនួនប្រាក់ភ្នាល់ THB (ប្រភេទប្រាក់នឹងប្តូរតាមភាសាគោល)
  • 6. បដិសេធកម្មវិធី
  • 7. ចុច “ដំណើរការ”
  • ចុច “យល់ព្រម” ដើម្បីបញ្ជាក់ការលេង maxbet
  • 8. ចុច “យល់ព្រម” ដើម្បីបញ្ជាក់ការលេង
  • 9. បដិសេធការលេង
  • ប្រសិនបើសមាជិកមានបញ្ហា រឺ មិនយល់ត្រង់ចំនុចណាមួយនៃជំហាន ការចុះឈ្មោះ រឺ ការLogin អាចទំនាក់ទំនងក្រុមការងារបានភ្លាមៗ ជាមួយនឹងសេវាកម្មបម្រើសមាជិករហូត 24 ម៉ោង